เรื่องย่อ

หลีฟางเป็นมนุษย์ที่ฝึกฝนจนเป็นเทพที่แท้จริงได้ นี่ทำให้เทพที่แท้จริงเกิดความไม่พอใจและเป็นปมในการฆาตกรรม หลีฟางได้รับคัมภีร์หมื่นกระบี่จำแลง จากเจตจำนงของพระเจ้าหมื่นกระบี่จำแลงให้สาบานว่าจะเป็นผู้พิทักษ์ของดาวราชัน

หมวดนิยาย

ผจญภัย

เกี่ยวกับนิยายเรื่องนี้

ชื่อเรื่อง ราชันหมื่นกระบี่
เป็นนิยายแต่งเองนะครับ ตอนแรกๆผมเขียนอาจจะงงแต่ตอนหลังเริ่มดีขึ้นแล้วฝากด้วยนะครับ​
เรื่องย่อ
หลีฟาง พระเอก
เรื่องย่อ หลีฟางเป็นมนุษย์ที่ฝึกฝนจนเป็นเทพที่แท้จริงได้ นี่ทำให้เทพที่แท้จริงเกิดความไม่พอใจและเป็นปมในการฆาตกรรม หลีฟางได้รับคัมภีร์หมื่นกระบี่จำแลง จากเจตจำนงของพระเจ้าหมื่นกระบี่จำแลงให้สาบานว่าจะเป็นผู้พิทักษ์ของดาวราชัน เขาได้นำความรุ่งโรจน์มาสู่ดาวราชัน และเขาเป็นที่นิยมมากทำให้เพื่อนรักของเขาที่กำลังจะขึ้นเป็นจักรพรรดิเกิดระแวงว่าหลีฟางจะแย่งอำนาจ จึงวางอุบายหลอกว่าจักรพรรดิบาดเจ็บจากการฝึกต้องการหัวใจของปีศาจอมตะเพื่อให้เขาไปยังดวงจันทร์ของดาวมังกรพิโรธไปสู้กับปีศาจอมตะและตายที่นั่น สุภาษิต ชนะศึกฆ่าขุนพล
-ผู้ติดตามสาว-
1 หยุนรี้ โผ่ตอน 5
2 หลานเสวียชิง  โผ่มาตอนที่ 14
3 ฟูเหมย โผ่มาตอนที่ 26
4 ชูหลิง โผ่มาตอนที่ 26
ระดับพลังวิญญาณมีทั้งหมด 9 และย่อย 9 ระดับ
1 รวบรวมจิต เพิ่มอายุยืนยาวอีก 300 ปี
2 กำเนิดจิตวิญญาณ เพิ่มอายุยืนยาวอีก 800 ปี
3 จิตวิญญาณปฐพี เพิ่มอายุยืนยาวอีก 2000 ปี
4 จิตวิญญาณสวรรค์ เพิ่มอายุยืนยาวอีก 4500 ปี
5 ตัดสวรรค์ เพิ่มอายุยืนยาวอีก 10000ปี
6 อวตารเทพ เพิ่มอายุยืนยาวอีก 25000ปี
7 เทพสงคราม เพิ่มอายุยืนยาวอีก 60000ปี
8 เทพแท้จริง เพิ่มอายุยืนยาวอีก 150000ปี
9 พระเจ้า เพิ่มอายุยืนยาวอีก 300000ปี
ระดับพลังกายา มี 9 ระดับ ย่อย ต้น กลาง สูง
1 พื้นฐาน เพิ่มอายุยืนยาวอีก 300 ปี
2 กำเนิดกายา เพิ่มอายุยืนยาวอีก 800 ปี
3 กายาปฐพี เพิ่มอายุยืนยาวอีก 2000 ปี
4 กายาสวรรค์ เพิ่มอายุยืนยาวอีก 4500 ปี
5 กายาตัดสวรรค์ เพิ่มอายุยืนยาวอีก 10000ปี
6 กายาอวตารเทพ เพิ่มอายุยืนยาวอีก 25000ปี
7 กายาเทพสงคราม เพิ่มอายุยืนยาวอีก 60000ปี
8 กายาเทพแท้จริง เพิ่มอายุยืนยาวอีก 150000ปี
9 กายาพระเจ้า เพิ่มอายุยืนยาวอีก 300000ปี
ถ้าฝึกกายาและจิตวิญาณไปถึงระดับพระเจ้าทั้งคู่ จะเป็นนิรันดร์
อธิบายเรื่อง คัมภีร์ นะครับ คัมภีร์ จะเพิ่มขั้นตามระดับนะครับ
คัมภีร์ ระดับ ปฐพี จะมี 1ขั้น
คัมภีร์ ระดับ สวรรค์ จะมี 2 ขั้น
คัมภีร์ ระดับ ตัดสวรรค์ จะมี 3-4 ขั้น อันนี้ตามระดับ ต้น และ กลาง จะเป็น 3 ขั้น สูง จะเป็น 4 ขั้น
คัมภีร์ ระดับ อวตารเทพ จะมี 5-6 ขั้น อันนี้ตามระดับ ต้น และ กลาง จะเป็น 5 ขั้น สูง จะเป็น 6 ขั้น
คัมภีร์ ระดับ เทพสงคราม จะมี 7-8 ขั้น อันนี้ตามระดับ ต้น และ กลาง จะเป็น 7 ขั้น สูง จะเป็น 8 ขั้น
คัมภีร์ ระดับเทพที่แท้จริง จะมี 9-10 ขั้น อันนี้ตามระดับ ต้น และ กลาง จะเป็น 9 ขั้น สูง จะเป็น 10 ขั้น
คัมภีร์ ระดับพระเจ้า จะมี 11-13 ขั้น อันนี้ตามระดับ ต้น 11 และ กลาง 12 ขั้น สูง 13 ขั้น
วิชาและอาวุธและวัตถุดิบ มีการจัดอันดับ 7 ระดับและ ย่อย สูง กลาง ต่ำ
1.ปฐพี
2.สวรรค์
3.ตัดสวรรค์
4.อวตารเทพ
5.เทพสงคราม
6.เทพแท้จริง
7.พระเจ้า
ทักษะธาตุแบ่งออกเป็น 7 ระดับเช่นกัน เหมือนกับ สมบัติ ถ้ายิ่งระดับสูงก็จะทำให้เก่ง เช่นธาตุไฟใช้ต่อสู้เสริมพลังโจมตีให้กับทักษะหรืออาวุธ ธาตุน้ำใช้โจมตีและสร้างเขตแดนน้ำแข็งทำให้ศัตรูช้าลง ธาตุดินเสริมร่างกายและใช้เร่งการเจริญเติบโตของสมุนไพรเป็นธาตุสายป้องกัน ธาตุลมใช้โจมตีและเพิ่มความเร็ว ธาตุสายฟ้าใช้โจมตีและเสริมทักษะโจมตี ทำให้เฉื่อยชา นี่คือความสามารถโดยประมาณของธาตุ การเพิ่มระดับกินยาสามารถเพิ่มได้แต่ไม่สามารถข้ามระดับได้เช่น ธาตุไฟระดับปฐพีขั้นกลาง กินยาเพิ่มเป็นขั้นสูง แต่ยาไม่สามารถทำให้ระดับปฐพีขั้นสูงเพิ่มไปเป็นระดับสวรรค์ขั้นต้นได้ อันนี้ต้องใช้ความเข้าใจและคัมภีร์ช่วยเสริมเพื่อยกระดับ

ตอนที่ 1 - 50

ตอนที่ 51 - 100

ตอนที่ 101 - 150

ตอนที่ 151 - ตอนล่าสุด