เรื่องย่อ

บนภูผาศักดิ์สิทธิ์โบราณหมื่นปี สลักอักษรสี่ตัว “ หนทางสู่เซียน ”!

หนุ่มน้อยผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ฝันเห็นภูผาศักสิทธิ์ บรรลุวิถีทางแห่งอักขระเซียน สร้างวิชาเทพเซียนร้อยพันปีอาศัยท่าทางที่เปิดเผย สร้างสมดุลให้กับปฐพี สร้างชนเผ่ามนุษยชาติให้ยิ่งใหญ่

หมวดนิยาย

ผจญภัย

เกี่ยวกับนิยายเรื่องนี้

ผู้แต่ง 发飙的蜗牛

บนภูผาศักดิ์สิทธิ์โบราณหมื่นปี สลักอักษรสี่ตัว “ หนทางสู่เซียน ”!
หนุ่มน้อยผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ฝันเห็นภูผาศักสิทธิ์  บรรลุวิถีทางแห่งอักขระเซียน สร้างวิชาเทพเซียนร้อยพันปีอาศัยท่าทางที่เปิดเผย สร้างสมดุลให้กับปฐพี สร้างชนเผ่ามนุษยชาติให้ยิ่งใหญ่
มวลมนุษย์ยังไม่สูญ หนทางดำรงนิรันดร์!

ตอนที่ 1 - 50

ตอนที่ 51 - ตอนล่าสุด