เรื่องย่อ

โลกของความเป็นอมตะจะถูกเพาะปลูกจากดินแดนแห่งความสุข ผู้ที่เป็นอมตะจะถูกเคลื่อนย้ายจากภูเขาแห่งความหยั่งรู้สู่สวรรค์ ข้ามีก้านของดอกเหมยฮัวและข้าตั้งใจจะปล้นของสวรรค์ด้วยมัน

หมวดนิยาย

ผจญภัย

เกี่ยวกับนิยายเรื่องนี้

เรื่องย่อ : โลกของความเป็นอมตะจะถูกเพาะปลูกจากดินแดนแห่งความสุข ผู้ที่เป็นอมตะจะถูกเคลื่อนย้ายจากภูเขาแห่งความหยั่งรู้สู่สวรรค์ ข้ามีก้านของดอกเหมยฮัวและข้าตั้งใจจะปล้นของสวรรค์ด้วยมัน

ลิ้งก์นิยายต้นฉบับ : book.qidian.com/info/1004974688

ลิ้งก์นิยายแปลอิง : https://www.webnovel.com/book/7478316605000805/Plundering-the-Dao-of-the-Immortal-Journey

ผู้แต่ง :  荆柯守, Jin Ke Shou

ผู้แปล : Translation Nation