Infinite Competitive Dungeon Society

ชื่อนิยาย : Infinite Competitive Dungeon Society
ชื่อนิยาย(ต้นฉบับ) :
ผู้แต่ง :
ลิงก์นิยายต้นฉบับ :
ผู้แปล ENG :
ลิงก์นิยายแปล ENG :
ผู้แปลไทย :

เรื่องย่อ : เรื่องย่อ
ดวงจันทร์ดวงที่สองเป็นจุดเริ่มจ้นชองการเปลื่ยนแปลง
 
ด้วยการปรากฏตัวของมอนสเตอร์และดันเจี้ยนในสังคมยุคใหม่ และผู้ที่ใช้ความสามารถของเขาต่อสู้กับมัน โลกได้กำลังเผชิญหน้ากับโลกทัศน์ใหม่
 
มันเป็นการประกาศถึงการมาถึงของแหล่งพลังงานใหม่และการลดลงของการประกอบอาชีพในรูปแบบดั้งเดิม
 
สามัญสำนึกปกติได้ถูกเปลื่ยนแปลงไปและจินตนาการได้กลายมาเป็นความจริง
ผู้แต่ง : 토이카
เว็บต้นฉบับ : mm.munpia.com/
ผู้แปลอิ้ง : wuxiaworld
เว็บอิ้ง :  http://www.wuxiaworld.com/icds-index

ตอนทั้งหมด

Facebook Comment