เรื่องย่อ

วันหนึ่งผมได้รับพลังลึกลับของ ฮาวนมูน

ถ้าผมฆ่าสัตว์ประหลาดในความฝันแล้วระดับจะขึ้น ในชีวิตจริง

บ้านในความเป็นจริงจะกลายเป็นฐานในความฝัน

การวางกลยุทธในชีวิตจริง และมิติแห่งความฝัน จะเชื่อโยงถึงกัน !

ได้รับเงิน และความแข็งแกร่ง.....ตอนนี้ผมกำลังจะครองโลก

หมวดนิยาย

ผจญภัย

เกี่ยวกับนิยายเรื่องนี้

เรื่องย่อ

 

วันหนึ่งผมได้รับพลังลึกลับของ ฮาวนมูน

ถ้าผมฆ่าสัตว์ประหลาดในความฝันแล้วระดับจะขึ้น ในชีวิตจริง

บ้านในความเป็นจริงจะกลายเป็นฐานในความฝัน

การวางกลยุทธในชีวิตจริง และมิติแห่งความฝัน จะเชื่อโยงถึงกัน !

ได้รับเงิน และความแข็งแกร่ง ………..ตอนนี้ผมกำลังจะครองโลก

 

– – – – – – – – –

Facebook : Secret of chambers

– – – – – – – – –