เรื่องย่อ

หลานหลิง ชายผู้ที่จะขอพี่สาวที่เคยเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็ก แต่งงาน

แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้น เขาถูกพาตัวมาโดยอสูรดวงดาว

ที่ตกใส่ตัวเขา ข้ามผ่านมายังอีกโลกหนึ่ง โลกที่มีพระจันทร์อยู่สองดวง

โดยให้ภารกิจคำแก่เขาว่า ภารกิจของเขาคือทำลายโลกใบนี้ซะ!

หมวดนิยาย

ผจญภัย

เกี่ยวกับนิยายเรื่องนี้

หลานหลิง ชายผู้ที่จะขอพี่สาวที่เคยเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็ก แต่งงาน

แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้น เขาถูกพาตัวมาโดยอสูรดวงดาว

ที่ตกใส่ตัวเขา ข้ามผ่านมายังอีกโลกหนึ่ง โลกที่มีพระจันทร์อยู่สองดวง

โดยให้ภารกิจคำแก่เขาว่า ภารกิจของเขาคือทำลายโลกใบนี้ซะ!

 

ติดตามผู้แปลได้ที่ Facebook.com/boxkingsscan

บริจาคกดเลือกซื้อได้เลย