0 Views

••••••••••••••••••••

เล่ม 6 ตอนที่ 3 : อำนาจลับแห่งกลุ่มทัณฑ์บน (3) [ตัวอย่าง]

 

เป็นเพราะทักษะพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้พลังโจมตีโดยรวมของเขาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อีกทั้ง โอกาสที่จะสร้างสถานะผิดปกติก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมลมกรดแห่งความตายเมื่อศึกครั้งเมื่อครู่นี้ถึงเป็นไปได้อย่างงดงาม

ทักษะทั้งอะดรีนาลีนและสวนกลับการโจมตีของเขาก็เพิ่มขึ้นเป็นขั้นกลางแล้วเช่นเดียวกัน ขณะที่อะดรีนาลีนเพิ่มสูงขึ้น อัตราการตอบสนองของเขายามอยู่ในสภาวะวิกฤตก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และโอกาสที่จะโจมตีสวนกลับก็สูงมากยิ่งขึ้น นั่นจึงเป็นผลให้ทักษะต่อเนื่องอย่างสวนกลับฉับพลันนั้นทรงพลังมากยิ่งขึ้น มันเป็นไปได้กระทั่งว่าสามารถผลักดันให้นักรบลอยลิ่วไปไกลนับสิบเมตร!

‘สำหรับการเพิ่มระดับทักษะ ไม่มีที่ไหนดีเยี่ยมไปกว่านี้แล้ว!’

อาร์คเคยมีประสบการณ์เรื่องการเติบโตของทักษะตีบตันมาก่อน นับว่าข้อมูลที่เขาได้รับมาใหม่นี้มีประโยชน์เอาการ

••••••••••••••••••••