0 Views

••••••••••••••••••••

เล่ม 6 ตอนที่ 2 : เปิดตัวอย่างเจิดจรัส (2) [ตัวอย่าง]

 

‘ถ้าหากเราโดนโจมตีทั้งสองฝั่งโดยทั้งจัสตินและดิออร์เข้าพร้อมกัน งั้นก็อันตรายแล้ว!’

อาร์คกำลังเผชิญหน้ากับเรื่องใหญ่เข้าเสียแล้ว แต่โชคยังดีอยู่ พลังจิตวิญญาณของเขาที่ใช้อัญเชิญดีมอสออกมาได้กลับมาเป็น 100% อีกครั้ง เขาจึงสามารถอัญเชิญเดดริคออกมาได้พร้อมกับให้อีกฝ่ายใช้ พุ่งปะทะมืดมิด เพื่อโจมตีเข้าใส่จัสตินได้ แต่ไม่ช้าอาร์คกลับส่ายศีรษะ เขายังรู้สึกตะขิดตะขวงใจไม่อยากอัญเชิญเดดริคออกมา

‘ถ้างั้น…’

“ยกเลิกอัญเชิญ และอัญเชิญดีมอส!”

••••••••••••••••••••