Chapter 42: ค่ายฝึนฝน

“จริงอะ? งั้นตอนนี้คุณก็สามารถใช้สายฟ้าได้แล้วซินะ! อ่า […]

Chapter 40: Heaven’s Will

“ไม่!” “ฮืม, ผมจะพยายามเชื่อคุณ ตอนนี้รอสักครู่.” ผู้สั […]

Chapter 39: Heaven’s Will

ผมงงกับคำพูดของเขา. “นั่นก็คือการฉลองบางครั้งบางคราว?” […]

1 2 3 5