Desolate Era

ชื่อนิยาย : Desolate Era
ชื่อนิยาย(ต้นฉบับ) : 莽荒纪 Desolate Era
ผู้แต่ง : I Eat Tomatoes (我吃西红柿)
ลิงก์นิยายต้นฉบับ : http://www.shumilou.co/manghuangji/
ผู้แปล ENG : Ren Wo Xing (RWX)
ลิงก์นิยายแปล ENG : http://www.wuxiaworld.com/desolate-era-index/
ผู้แปลไทย : เซียวเปียกลี้/Astraea

บอกกล่าว:

– งานแปลเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลและเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับเพื่อนนักอ่านคอเดียวกันเท่านั้น เผยแพร่ต่อได้ (ขอแค่ช่วยให้เครดิตกันบ้างก็พอ) แต่ไม่อนุญาตให้นำผลงาน (ที่จริงๆก็แปลมาจากของคนอื่น) นี้ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินใดๆทั้งสิ้น

– งานแปลเรื่องนี้แปลต่อจากงานภาษาอังกฤษที่ลงใน http://www.wuxiaworld.com/desolate-era-index/  ทั้งนี้ผู้แปลเป็นภาษาไทยไม่มีความรู้ภาษาจีนเป็นพื้นฐาน ชื่อบุคคล สิ่งของ สถานที่อาจเพี้ยนไปจากต้นฉบับเดิม หรือแปลให้อ่านลื่นหูผู้แปลเองบ้าง ก็เรียนขออภัยมา ณ ที่นี้

– เรื่องนี้เป็นนิยายที่ถูกแต่งขึ้น อาจมีการอ้างอิงเรื่องเล่าและตำนานบางเรื่องบ้างตามจินตนาการของผู้แต่ง ด้วยความเคารพผมเชื่อว่าผู้แต่งใช้ตำนานเหล่านั้นในลักษณะของจักรวาลคู่ขนานและไม่มีเจตนาจะลบหลู่ความเชื่อความศรัทธาของผู้ใดทั้งสิ้น

อ่านนิยายตอนล่าสุด:

https://thaidesolateera.wordpress.com/

ติชมผลงาน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น:

https://www.facebook.com/desolateera

เล่มที่ 1

เล่มที่ 2

เล่มที่ 3

เล่มที่ 4

เล่มที่ 5

เล่มที่ 6

เล่มที่ 7

Facebook Comment